Satului Biruinţa-istoria orală

Proiect de istorie orală

 

În anul şcolar 2010-2011 am participat la cursul postuniversitar "Trecutul de lână noi istoria orală a comunităţilor locale" organizat de Facultatea de Istorie a Universităţii Babeş Boliay. Participarea la acest curs a creat conjunctura favorabilă realizării proiectului de istorie orală intitulat:"Satul Biruinţa-istoria orală."

În ultimile decenii experţii în educaţie şi dezvoltare comunitară, au demonstrat că şcoala nu îi poate pregăti pe elevi pentru a deveni adulţi de succes doar prin experienţele de învăţare pe care le oferă între zidurile ei.

Pentru a fi eficace şi a oferi educaţie de calitate, focalizată pe formarea competenţelor necesare unei lumi în schimbare, şcolile trebuie să-şi reorienteze strategiile de predare/învăţare şi spre contextul extern în care se află, valorificând potenţialul educaţional al comuintăţilor locale.

Pornind de la aceste considerente cercetarea comunităţilor locale în general şi a celor rurale în particular, poate fi un demers provocator şi motivant pentru elevi.Viaţa unei comunităţi adună laolaltă istorii mari şi mici, eroi şi oameni obişnuiţi, bucurii şi eşecuri, armonie şi zbatere, trecut şi prezent prin urmare o imensă resursă de învăţare la îndemâna elevilor şi profesorilor.

Pentru elevi, implicarea în proiecte de istorie orală poate contribui la mai buna cunoaştere a propriilor familii şi apoi la descoperirea unor aspecte inedite şi necunoscute şi de multe ori pline de farmec ale locului în care trăiesc.

 

Obiective disciplinare

 

-să depăşească barierele dintre generaţii

-să cunoască experienţa de viaţă a membrilor comunităţii locale intervievaţi şi să urmeze exemplele bune ale acestora

-să-şi îmbunătăţească atitudinea faţă de comunitate

-să fie implicaţi în proiect cât mai mulţi elevi ai ciclului gimnazial

 

Obiectivele documentare

-să desfăşoare o activitate de documentare

-să interacţioneze cu membrii comunitaţilor locale de pe poziţia  interviatorului

-să utilizeze reportofonul

-să înveţe să transcrie un interviu

-să înveţe să tehnoredacteze un interviu, demonstrând competenţe de utilizare a calculatorului

 

Grupul ţintă

 

-elevii claselor a VII-a şi a VIII-a

 

Calendarul proiectului

 

-septembrie 2011:realizarea împreună cu elevii a "Ghidului de interviu"

-septembrie-noiembrie 2011:înregistrarea interviurilor,prelucrarea acestora

 

Produse finale

 

-realizarea paginii web "Satul Biruinţa-istoria orală"